Plán akcí 2016/2017

ZÁŘÍ

1.9.                  -zahájení školního roku

5.9.                  -cvičný poplach

12.9.                – úvodní tř.schůzky

15.9.                – fotografování prvňáčků do Mladé fronty

23.9.                – dopravní den (v kompetenci tř.učitelů)

28.9.                – Den české státnosti

ŘÍJEN

3.10.              – schůzka vedoucích předmětových komisí

říjen                 – školní liga (p.uč. Šenk)

17.-21.10.       – škola v přírodě (3.tř.)

26.-27.10.       – podzimní prázdniny

28.10.              – státní svátek

LISTOPAD

listopad           – Školní liga (p.uč. Šenk)

14.11.              – třídní schůzky

12.11.              – Svatomartinské slavnosti

17.11.              – státní svátek

23.11.              – Nezkrocená Brazílie (kino Metropol – 8.tř.)

24.11.              – Vánoční jarmark

PROSINEC

1.12.               – Planeta Země – Filipíny (kino Metropol – 7.tř.)

prosinec          – Mikulášský turnaj (p.uč. Šenk)

5.12.               – Mikuláš ve škole  a školce (9.A, 9.B)

23.12-2.1.       – Vánoční prázdniny

LEDEN

3.1.                  – zahájení vyučování

9.1.                  – konzultační odpoledne

leden               – schůzka s rodiči k volbě povolání (p.uč. Poděbradová)

leden               – LVVZ (p.uč. Dostál)

leden               – návštěva MŠ v 1. třídě (p.uč. Kubíčková, Pospíšilová)

20.1.                – ukončení klasifikace

23.1.                – pedagogická rada

28.1.                – konec 1. pololetí, vydávání vysvědčení

ÚNOR

3.2.                  – jednodenní pololetní prázdniny

únor                – ples SRPŠ

únor                – Karaoke (p.uč. poděbradová)

únor                – Školní liga (p.uč. Šenk)

únor                – recitační soutěž (p.uč. Pazderová)

27.2.-3.3.        – jarní prázdniny

BŘEZEN

6.3.                 – provozní porada

březen             – Školní liga (p.uč. Šenk)

27.-31.3.           – Škola v přírodě 1.tř.

DUBEN

3.4.                – zápis do prvních tříd

13.-14.4.         – Velikonoční prázdniny

17.4.                – Pondělí velikonoční

duben              – přijímací zkoušky na SŠ

21.4.                – Den Země (p.uč. Kramplová, Londová)

KVĚTEN

1.5.                  – Státní svátek

8.5.                  – Státní svátek

15.5.                – třídní schůzky

květen             – fotografování tříd

květen             – výlety tříd

– sběr starého papíru

ČERVEN

červen             – výlety tříd

červen             – sportovní den Mikroregionu

21.6.                – ukončení klasifikace

Červen            – Memoriál Jana Kratiny

30.6.                – ukončení  školního roku, vysvědčení