Plán akcí 2017/2018

ZÁŘÍ

4.9.                  – zahájení školního roku

11.9.                – úvodní tř. schůzky

14.9.                – fotografování prvňáčků do Olomouckého Deníku

18.9.                – fotografování prvňáčků do Mladé fronty

17.9. – 22.9.     – návštěva studentů projektu EDISON 

18.9. 22.9.       – škola v přírodě třetích tříd

27.9.                – dopravní den 

28.9.                – státní svátek

29.9.                – ředitelské volno

ŘÍJEN

3.10.               – přednáška Šikana a kyberšikana (7.A,B)

9.10.               – beseda se spisovatelkou (6.-9. tř.)

                      – fotbal – krajské kolo (7.-9. tř.)

11.10.             – přednáška Škodlivost kouření (8.A,B)

                      – Přírodovědný klokan (8. – 9. tř.)

12.10.             – exkurze – Punkevní jeskyně (8.A, 7.B)

18.10.              – školní liga (p.uč. Dostál)

26.-27.10.       – podzimní prázdniny

LISTOPAD

9.11.               – Pevnost poznání (7.A)

11.11.             – Svatomartinské slavnosti

13.11.              – třídní schůzky          

15.11.              – Školní liga (p.uč. Dostál)

                       – schůzka s rodiči budoucích prvňáků v MŠ – p. uč. Pazderová, Pospíšilová

16.11.              – ředitelské volno

17.11.              – státní svátek

22.11.              – Scholaris (9.A,B)

24.11.              – výukový program Tělo (5.-9. tř.)

30.11.              – Vánoční koledování s jarmarkem

PROSINEC

5.12.               – Mikuláš ve škole a školce (9.A,B)

                      – Mikulášský turnaj (p. uč. Dostál)

24.12-2.1.       – Vánoční prázdniny

LEDEN

3.1.                  – zahájení vyučování

                        – Novoroční turnaj ve fotbale (p. uč. Koplík)

8.1.                  – konzultační odpoledne

leden               – schůzka s rodiči k volbě povolání (p.uč. Poděbradová)

leden               – LVVZ (p.uč. Dostál, Koplík)

leden               – návštěva MŠ v 1. třídě (p.uč. Londová, Kovalová)

22.1.                – ukončení klasifikace, pedagogická rada

31.1.                – konec 1. pololetí, vydávání vysvědčení

ÚNOR

2.2.                  – jednodenní pololetní prázdniny

únor                – ples SRPŠ

únor                – Karaoke (p.uč. Poděbradová)

únor                – Školní liga (p.uč. Šenk)

únor                – recitační soutěž (p.uč. Pazderová)

 

BŘEZEN

5.3. – 9.3.        – jarní prázdniny

březen             – Školní liga (p.uč. Šenk)

29.3.               – velikonoční prázdniny

30.3.               – státní svátek

DUBEN

2.4.                 – státní svátek

4.4.                 – zápis do prvních tříd

duben              – přijímací zkoušky na SŠ

20.4.                – Den Země (p.uč. Kramplová, Londová)

KVĚTEN

1.5.                  – Státní svátek

8.5.                  – Státní svátek

14.5.                – třídní schůzky

květen             – fotografování tříd

                       – výlety tříd

                       – sběr starého papíru

ČERVEN

červen             – výlety tříd

červen             – sportovní den Mikroregionu

červen             – sportovní cyklistický kurz Čekyně (9.B)

červen             – Memoriál Jana Kratiny

20.6.                – ukončení klasifikace

29.6.                – ukončení  školního roku, vysvědčení