Počty žáků

                                            Počty žáků ke dni 1. 9. 2017
1. stupeň 2. stupeň
třída počet ž. chl. dív. počet v ročníku třída počet ž. chl. dív. počet v ročníku
1.A 23 10 13 46 6.A 25 11 14 49
1.B 23 12 11 6.B 24 14 10
2.A 22+1 15 7+1 44+1 7.A 23 6 17 44
2.B 22 14 8 7.B 21 9 12
3.A 26 15 11 51+1 8.A 24 11 13 40
3.B 25+1 14 12 8.B 16 13 3
4.A 24 18 6 45+1 9.A 14 5 9 35
4.B 21+1 8 13+1 9.B 21 14 7
5.A 21 11 10 40          
5.B 19 11 8          
celkem 226+3 168
celkem     ve škole 394+3

 

Počty žáků za „+“ jsou počty žáků vzdělávaných v zahraničí, kteří jsou zároveň kmenovými žáky naší školy.