Školní družina

Školní družina je součástí základní školy a provoz probíhá ve čtyřech odděleních.

Děti 1.- 5. ročníku zde tráví svůj volný čas po vyučování. Pobyt ve školní družině nabízí  mnoho pestrých aktivit a uspokojuje potřeby a zájmy dětí. Společnými hrami, četbou, výtvarnou činností, sportovním vyžitím a přírodovědnými vycházkami se děti učí vzájemnému soužití a toleranci mezi svými vrstevníky a jsou rozvíjeny znalosti, dovednosti a schopnosti dětí.

Všechna oddělení školní družiny jsou vybavena novým nábytkem, hračkami, společenskými hrami, časopisy, audiovizuální technikou a počítačem s připojením na internet.  Zlepšilo se tak prostředí pro odpočinek, hry i tvořivou činnost dětí po vyučování.

Během celého školního roku se děti podílejí svými výtvarnými pracemi na výzdobě svých tříd a prostor na školních chodbách. Aktivně se zapojují do příprav všech společných akcí pořádaných školou (Vánoční jarmark, školní karneval atd.). Během pobytu ve školní družině mají děti možnost navštěvovat zájmové kroužky organizované školou a také výtvarný a hudební obor na pobočkách olomouckých ZUŠ, které jsou umístěny v přední budově školy a u tělocvičny.

Vychovatelky:

ŠD1 – Kamila Smidová

ŠD2 – Pavlína Mahrová

ŠD3 – Mgr. Petra Polcrová

ŠD4 – Renáta Dolinek a Miroslava Skřičilová, DiS. 

Vnitřní řád školní družiny při Masarykově ZŠ a MŠ ve Velké Bystřici

 

 

Fotografie 2017/2018

 

Z návštěvy DPS Sv.Anny Vel.Bystřice

 

 

 

Vynášení smrtky

Z karnevalového odpoledne (20.2.2018)

 

 

 

 

tvoření

Fotografie 2016/2017

Společný projekt dětí a seniorů v DPS Sv.Anny Velká Bystřice

Projekt probíhal v Domově pokojného stáří sv.Anny v průběhu května a června 2017.

Sešlo se velké množství čajových obalů, které jsme společně třídili, stříhali, skládali a lepili, až jsme vytvořili krásné mandaly, které nyní zdobí domov.

Tímto také děkujeme všem, kteří sbírali a donesli čajové obaly.

Spolupracovat s DPS sv.Anny budeme i nadále, ve sbírání obalů můžete pokračovat, doručit do ŠD3 (Polcrová). Děkujeme.

Družinový 4-boj

tvoření

vítání jara

zimní radovánky

zpíváme koledy

Fotografie 2015/2016

Vítání jara

IMG_20160205_151652

zpíváme koledy

koledy koledy

Fotografie 2014/2015

Fotografie z dění ve školní družině