Školní družina

Školní družina je součástí základní školy a provoz probíhá ve čtyřech odděleních.

Děti 1.- 5. ročníku zde tráví svůj volný čas po vyučování. Pobyt ve školní družině nabízí  mnoho pestrých aktivit a uspokojuje potřeby a zájmy dětí. Společnými hrami, četbou, výtvarnou činností, sportovním vyžitím a přírodovědnými vycházkami se děti učí vzájemnému soužití a toleranci mezi svými vrstevníky a jsou rozvíjeny znalosti, dovednosti a schopnosti dětí.

Všechna oddělení školní družiny jsou vybavena novým nábytkem, hračkami, společenskými hrami, časopisy, audiovizuální technikou a počítačem s připojením na internet.  Zlepšilo se tak prostředí pro odpočinek, hry i tvořivou činnost dětí po vyučování.

Během celého školního roku se děti podílejí svými výtvarnými pracemi na výzdobě svých tříd a prostor na školních chodbách. Aktivně se zapojují do příprav všech společných akcí pořádaných školou (Vánoční a Velikonoční jarmark, školní karneval atd.). Během pobytu ve školní družině mají děti možnost navštěvovat zájmové kroužky organizované školou a také výtvarný a hudební obor na pobočkách olomouckých ZUŠ, které jsou umístěny v přední budově školy.

Vychovatelky:

ŠD1 – Kamila Smidová

ŠD2 – Eva Kadalová

ŠD3 – Mgr.Petra Polcrová

ŠD4 – Renáta Dolinek a Miroslava Skřičilová, DiS. 

Vnitřní řád školní družiny při Masarykově ZŠ a MŠ ve Velké Bystřici

 

Školní družina bude ve čtvrtek 29.3.2018 v provozu od 6:30 do 15:00.

 

Fotografie 2017/2018

Vynášení smrtky

Z karnevalového odpoledne (20.2.2018)

 

 

 

 

tvoření

Fotografie 2016/2017

Společný projekt dětí a seniorů v DPS Sv.Anny Velká Bystřice

Projekt probíhal v Domově pokojného stáří sv.Anny v průběhu května a června 2017.

Sešlo se velké množství čajových obalů, které jsme společně třídili, stříhali, skládali a lepili, až jsme vytvořili krásné mandaly, které nyní zdobí domov.

Tímto také děkujeme všem, kteří sbírali a donesli čajové obaly.

Spolupracovat s DPS sv.Anny budeme i nadále, ve sbírání obalů můžete pokračovat, doručit do ŠD3 (Polcrová). Děkujeme.

Družinový 4-boj

tvoření

vítání jara

zimní radovánky

zpíváme koledy

Fotografie 2015/2016

Vítání jara

IMG_20160205_151652

zpíváme koledy

koledy koledy

Fotografie 2014/2015

Fotografie z dění ve školní družině