Projekt OP VK: Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků (ROPOZ)

Bez n‡zvu-1

Název projektu: Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0013

 

Naše škola se stala jednou z pilotních základních škol, která se přidala do projektu Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků. Projekt realizuje Pedagogická fakulta UP Olomouc. Naše škola je partnerem v projektu. Naším úkolem je vytvořit tzv. žákovské mini podniky, ve kterých budou žáci reálně poznávat svět podnikání, výnosů a nákladů, zisků a ztrát, ale také marketingu, účinné propagace a prodeje. Smyslem je co nejlépe simulovat realitu a probouzet v žácích podnikavost.

Projekt bude realizován od září 2014 do dubna 2015. Věříme, že díky metodice, kterou škola získá, budou moci žákovské mini podniky fungovat i v dalších letech.

Finanční vzdělávání a vzdělávání k podnikavosti považujeme za velmi důležité.

 

Podnikatelský kroužek v reportáži TV Morava

Žáci 2. stupně v naší škole podnikají! Podnikatelský kroužek realizuje nápady samotných žáků, kteří si prakticky ověřují, zda jejich nápady jsou životaschopné a ziskové. Bystřická škola je pilotní školou v projektu organizovaném Univerzitou Palackého v Olomouci. Našeho snažení si všimli koordinátoři projektu a doporučili naši školu k natočení reportáže. Pro žáky to byl velký zážitek mluvit před kamerou. Podívejte se také! (Reportáž z Velké Bystřice začíná v čase 1:55)