Zaměstnanci

Školní rok 2017/2018

Ředitel – Ing. Jaroslav Mihal 

Zástupkyně ředitele – Mgr. Libuše Sandrová

 

Třídní učitelé – 1. stupeň

1.A – Mgr. Hana Londová
1.B
 – Mgr. Kateřina Kovalová
2.A
 – Mgr. Sylva Kubíčková
2.B – Mgr. Kateřina Pospíšilová (VB)
3.A – Mgr. Jaromíra Pazderová
3.B – Mgr. Kateřina Pospíšilová (Ol)
4.A – Mgr. Gabriela Šišková
4.B
 – Mgr. Anna Fryštacká
5.A
 – Mgr. Kateřina Maďa
5.B – Mgr. Ivo Šenk


Třídní učitelé – 2. stupeň

6.A – Mgr. Jarmila Štěpánová
6.B – Mgr. Vít Koplík
7.A
– Mgr. Drahomíra Kozáková
7.B – Mgr. Renata Kramplová
8.A – Mgr. Ingrid Jílková
8.B – Mgr. Helena Stejskalová
9.A – Mgr. Eva Poděbradová
9.B – Mgr. Ondřej Dostál
  

Netřídní učitelé

Mgr. Jindřiška Hyklová 
PhDr. Miroslav Finger
Mgr. Jitka Minářová
Mgr. Žaneta Kolářová

 

Asistentky pedagoga

Renáta Dolinek
Naděžda Seidlerová
Miroslava Skřičilová, DiS.

Vychovatelky školní družiny

Eva Kadalová
Kamila Smidová
Mgr. Petra Polcrová