Zaměstnanci

Školní rok 2015/2016

Třídní učitelé – 1. stupeň

1.A – Mgr. Sylva Kubíčková
1.B
 – Mgr. Kateřina Pospíšilová
2.A
 – Mgr. Jaromíra Pazderová
2.B – Mgr. Kateřina Pospíšilová
3.A – Mgr. Hana Londová
3.B – Mgr. Kateřina Kovalová
4.A – Mgr. Kateřina Maďa
4.B
 – Mgr. Ivo Šenk
5.A
 – Mgr. Libuše Sandrová
5.B – Mgr. Anna Fryštacká


Třídní učitelé – 2. stupeň

6.A – Mgr. Drahomíra Kozáková
6.B – Mgr. Jindřiška Hyklová
7.A
– Mgr. Ingrid Jílková
7.B – PaedDr. Helena Stejskalová
8.A – Mgr. Eva Poděbradová
8.B – Mgr. Ondřej Dostál
9.A – Mgr. Jarmila Štěpánová
9.B – Mgr. Jitka Minářová
  

Netřídní učitelé

PhDr. Miroslav Finger
Mgr. Renata Kramplová
Mgr. Vít Koplík
Mgr. Pavlína Vitásková
Mgr. Gabriela Šišková – zástupce ředitele
Ing. Jaroslav Mihal – ředitel

Asistentky pedagoga

Jana Navrátilová
Miroslava Skřičilová, DiS.

Vychovatelky školní družiny

Eva Kadalová
Kamila Smidová
Petra Polcrová
Jana Navrátilová