Podpora dětí a žáků v Masarykově ZŠ a MŠ Velká Bystřice

Projekt číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003546

Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice se zapojila do čerpání tzv. šablon I.

Doba realizace: 1. 8. 2017 – 31. 7. 2019

Příjemce grantu: Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice

Grant pro školu: 1 513 432,- Kč

Výsledek projektu pro Masarykovu ZŠ Velká Bystřice a její žáky:

Jedná se o tzv. šablony, kdy škola získala finance na:

  • Nové personální pozice: školní psycholog, školní asistent
  • Rozvoj a vzdělávání učitelů
  • Možnost vytvářet kroužky doučování a kroužky pro rozvoj čtenářství a logického myšlení od roku 2017/18