Partnerství Erasmus+ Shaping Characters

      

Naše škola se dlouhodobě zúčastňuje mezinárodních aktivit v různých sítích partnerství. Ve školních letech 2015/2016 a 2016/2017 se účastníme partnerství Erasmus+ s názvem Shaping Characters (=“Formování charakteru“).

 

Hlavní partneři tohoto projektu jsou z Basingstoke ve Velké Británii a jsou to představitelé z:

 • Basingstoke and Deane Borough Council – obecní úřad.
 • Basingstoke Consortium – charita, která pracuje s mladými lidmi a pomáhá jim získat motivaci, sebevědomí, postoje a dovednosti pro život v dospělosti.
 • Costello School – škola pro 11-16tileté žáky.

Basingstoke je město v jihovýchodní Anglii, 80 km západně od Londýna. Jeho rozloha je 635 km2 and má 172 900 obyvatel.

project-partners

Mezi partnery projektu jsou představitelé z:

GÄVLE, ŠVÉDSKO

 • Gävle Kommun – místní úřad. Školský úřad pro předškolní vzdělávání až po vyšší odborné školy na Magistrátě města Gävle.
 • Sofiedalsskolan – škola pro téměř 600 studentů od 6 do 16 let.
 • Young Enterprise Gävleborg – mládežnická organizace se zaměřením na podporu podnikání mladých.

Gävle je město na pobřeží Baltského moře asi 160 km severně od Stockholmu. Má 99 000 obyvatel.

RIGA, LOTYŠSKO

 • Oddělení školství, kultury a sportu, Riga – místní úřad, který se zabývá záležitostmi předškolního, všeobecného a odborného (umění, hudba a sport) vzdělávání, kultury, mládeže a sportů včetně společenské integrace ve městě Riga.
 • Střední škola č. 64 v Rize – škola s 35 třídami a 1050 studenty s výsledky testů na prvních 6 místech v zemi.
 • Young Folks LV – neformální organizace pro mladé lidi se sídlem v Rize, kde se mladí lidé zapojují do různých aktivit – školení a workshopy, dobrovolnictví a práce v týmech, cestování a výměnné pobyty.

Riga je hlavní město Lotyšska u Baltského moře a má 696 593 obyvatel.

OLOMOUC, ČESKÁ REPUBLIKA

 • Statutární město Olomouc – městský úřad
 • Univerzita Palackého – poskytuje vzdělání pro budoucí učitele a další pedagogické pracovníky pro mateřské, základní a střední školy i pro mimoškolní subjekty.
 • Masarykova ZŠ Velká Bystřice – základní škola pro žáky od 6 do 15 let, zaměřuje se na mediální gramotnost a osobní rozvoj.

 

PŘEHLED CÍLŮ PROJEKTU

 • Vytvořit inovativní přístup k budování charakteru a vzdělávání pro zaměstnatelnost
 • Podpořit partnerství na místní úrovní mezi vzdělavateli, pracovníky s mládeží a podniky
 • Zvýšit motivaci a odolnost studentů
 • Rozvinout postoje a vlastnosti, které mladým lidem pomohou přejít do světa práce
 • U mladých lidí a vzdělavatelů zlepšit znalost technik budování odolného charakteru
 • Dosáhnout jednotného chápání charakterové výchovy a role, kterou může hrát každý, kdo se na něm podílí

VÝSLEDKY PROJEKTU

 • Nové metody a techniky
 • Sdílené chápání charakterové výchovy
 • Efektivnější zapojení na místní úrovni
 • Zvýšený zájem a motivace ke vzdělávání

VÝSTUPY PROJEKTU

 • Informační listy: klíčová fakta a případové mini studie
 • Sada nástrojů pro charakterovou výchovu: prověřený nástroj, který poskytuje zdroje na pomoc vzdělavatelům a pracovníkům s mládeží

 

V únoru 2017 proběhla velká studentská výměna, která se konala v Olomouci a ve Velké Bystřici. Popis a fotografie z průběhu studentské výměny najdete zde