Zápis do první třídy

Zápis do prvních tříd proběhne ve středu 4. dubna 2018 od 13:00 do 18:00 hodin ve třídách přední budovy naší školy. 

Zápis se týká předškoláků narozených od 1.9.2011 do 31.8.2012 a dětí, jimž byl v loňském roce povolen odklad. S sebou rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a předem vyplněné dokumenty – zápisní list (ke stažení v pdf, jedná se o podrobný dotazník o dítěti) a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (pdf) nebo žádost o odklad (pdf) – tuto je třeba doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pro ty, co se nemohou dostavit v tomto termínu, bude stanoven náhradní termín zápisu. Tel. 585 351 134, 581 111 022 nebo E-mail mail@mzs-vb.cz.

Zápis se skládá ze dvou částí:

1. Část formální – zákonný zástupce předloží občanský průkaz a rodný list dítěte a společně s pověřeným zaměstnancem školy zkontroluje předem vyplněný zápisový lístek, žádost o přijetí, popřípadě žádost o odklad a sdělí další informace (speciální vzdělávací potřeby apod.).

2. Část motivační – probíhá formou rozhovoru dítěte s paní učitelkou v délce cca 20 minut. V jeho průběhu se při různých aktivitách projeví školní zralost, schopnost soustředit se, komunikovat, správná výslovnost, motorické dovednosti, znalost numerace min. do 5, znalost geometrických tvarů, barev, orientace v ploše a prostoru atp.

Co by děti měly před nástupem školní docházky umět, můžete najít např. v materiálu MŠMT Desatero pro rodiče.  

Každému dítěti, které přijde k zápisu, bude přiděleno registrační číslo. Podle školského zákona č. 561/2004 Sb. rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí, a to na webových stránkách školy a na vstupních dveřích školy.

Předpokládáme otevření dvou tříd prvního ročníku v maximálním počtu 2x 26 žáků. V případě vyššího počtu přijímaných dětí (53 dětí a více) bychom otevřeli tři třídy.