Řešení vrstevnických vztahů

Tento projekt je školící/výcvikový program pro děti a mládež, který je učí, jak se chovat k sobě navzájem, jak si pomáhat a zaměřuje pozornost na témata, se kterými se děti potýkají.

Projekt je realizován po dobu 3 let (2010-2013) a navazuje na mezinárodní projekt známý pod zkratkou CHIPS – program vrstevnické podpory, realizovaný sdružením Linka bezpečí a Vzdělávacím institutem ochrany dětí (VIOD). U žáků se v rámci tohoto projektu rozšiřují klíčové kompetence (pracovní, občanská, personální, sociální, k učení, komunikace, řešení problémů, práce s důvěrnými informacemi,….).

V rámci školících seminářů se děti učí pojmenovávat a vyzvednout pozitiva školy a vlivy okolí na jejich chování. Dále se učí rozpoznat problémy, které jim na škole nebo v komunikaci mezi sebou vadí, naučí se je řešit vlastními silami, zachovat důvěrnost informací, zvyšují si právní povědomí a zodpovědnost.

Cílem je zlepšení vrstevnických vztahů mezi žáky, stejně jako celkové klima na škole.

Mgr. Andrea Teplá

 

ZPRÁVA O PROJEKTU „Řešení vrstevnických vztahů“ (2016/2017)

 

V školním roce 2016/2017 pracuje na Masarykově ZŠ a MŠ Velká Bystřice 10 školních podporovatelů, tzv. „Smajlíci“. Scházejí se 1x – 2x za měsíc. Pomáhají při řešení problémů, se kterými se na ně obrací jiní žáci. Dále se aktivně zapojují do příprav a realizací různých školních akcí a mimoškolních akcí, např. dopravní den – 23. 9. 2016, vánoční jarmark – 24. 11. 2016,  mikulášský turnaj v miniházené žáků – 5. 12. 2016, návštěva Mikuláše v MŠ a na 1. Stupni ZŠ – 5. 12. 2016, školní liga v miniházené (13. 10. 2016, 11. 11. 2016, 23. 3. 2017). Do konce školního roku se ještě zapojí do akce ke Dni Země – 28. 4. 2017, do společné aktivity starších žáků s 1. stupněm a MŠ ke Dni dětí 1. a 2. 6. 2017. Předpokládáme jejich pravidelné návštěvy ve všech třídách ZŠ na 1. a na 2. stupni.

12. 4. 2017, Mgr. Ingrid Jílková, garant projektu


22.6.2013
Akce Smajlíků – SPANÍ VE ŠKOLE.

16.5.2013
Volejbalový turnaj Smajlíků.

5.5.2013
Ping-pong. Sport je na naší škole tradicí a Smajlíci se rozhodli otestovat naše žáky v ping-pongu…

20.12.2012
Závěrečná konference projektu Řešení vrstevnických vztahů v Praze

30.11.2012
Setkání Smajlíků s podporovateli za Štěpánova


První setkání podporovatelů ve šk. roce 2012/13

Dne 5.10. proběhlo na naší škole 1. školení našich podporovatelů tohoto školního roku. Jelikož nám 9 dětí odešlo z 9.ročníků, dobrali jsem mezi sebe nováčky, kteří o práci školních podporovatelů mají zájem.
Seznam podporovatelů: 8.A – Kuttlerová Olga, Markvart Dominik, 9.A – Malínková Nikola, Opletal Josef, Mück Josef, 9.B – Teplá Alexandra, Řezníčková Veronika, Oral Štěpán, Teplý Dominik,  8.A – Prnka Jan, 8.B – Šebíková Kateřina, Šípek Kamil, Buchtelová Gabriela, Spanelová Karolína, Kořínková Lenka, 7.A – Palacková Karolína, Ruská Magdaléna, Grmolenská Sára, 7.B – Jedenástík Josef