EVVO

Ekologická (environmentální) výchova

Recyklohraní

je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.
Naše škola už je druhý školní rok zapojena do této soutěže. V naší škole jsou umístěny kontejnery na sběr baterií a jiných elektrospotřebičů. Za tento odpad a další aktivity – soutěže a úkoly – získává každá škola body, za které pak může „nakoupit“ pomůcky, sportovní nářadí nebo hračky pro děti.

SOUTĚŽ VĚNUJ MOBIL

Naše základní škola je zapojena už několik let do Recyklohraní, které je zaměřeno na ekologickou výchovu v oblasti třídění a recyklace odpadů. Od 12.11.2014 do 31.1.2015 vyhlásilo Recyklohraní V. ročník soutěže Věnuj mobil. V tomto období mohou děti nosit nepoužívané mobily (funkční i mimo provoz), s nabíječkou i bez ní. Budou buď opraveny a věnovány dětem do dětských domovů nebo rozebrány a recyklovány. Děti budou soutěžit jako jednotlivci a celá škola pak v rámci republiky. Zvítězíme v každém případě, protože za každý odevzdaný mobil budou naší škole připsány body a my si pak za ně můžeme objednat pomůcky. Pokud nemáte dítě školou povinné a chcete se zbavit starého mobilu, odevzdejte ho prosím přímo ve škole kterémukoliv zaměstnanci.

Kromě mobilů sbíráme ve škole průběžně také vybité baterie a drobné elektrozařízení jako varné konvice, fény, elektrohračky, apod. na které jsou v přízemí obou budov sběrné nádoby. Pokud byste nám chtěli věnovat vyřazený počítač nebo televizor, zavolejte nám prosím do školy na domluvu. I za všechny tyto spotřebiče dostáváme body, ale hlavně chráníme naše životní prostředí.

 Hana Londová, koordinátor EVVO

Roční plány environmentální výchovy

Roční_plán_EVVO_17_18

Vyhodnocení EVVO 16-17  
Roční_plán_EVVO_16-17

Vyhodnocení EVVO 15-16 
Roční_plán_EVVO_15-16

Roční plán EVVO 14-15

Vyhodnocení_EVVO_13-14
Roční plán EVVO 13-14

Vyhodnocení EVVO 2012/13
Roční plán EVVO 2012/13

Vyhodnocení EVVO 2011/12
Roční plán EVVO 2010/2011

Vyhodnocení EVVO 2009/2010


III.ročník soutěže „Věnuj mobil“

Již třetí rok se naše škola zapojila do soutěže jednotlivců ve sběru vyřazených mobilů, která probíhala od začátku ledna do konce února 2013. Tyto použité telefony jsou rozebrány a recyklovány nebo opraveny a věnovány do dětských domovů nebo jiných podobných zařízení. Odevzdáním mobilů získáváme také body do dlouhodobé soutěže Recyklohraní.


Beseda Tonda Obal na cestách

Ve čtvrtek 10.1.2013 se na naší škole uskutečnila beseda Tonda Obal na cestách, které se zúčastnily všechny třídy od 1. do 6. ročníku. Dva lektoři přiblížili žákům problematiku třídění odpadů a ukázali filmy s touto tematikou. Děti si samy prakticky vyzkoušely třídění do barevných kontejnerů, prohlédli a osahali si vzorky materiálů, které se vyrábějí z recyklovaného odpadu.


SOUTĚŽ  RECYKLOHRANÍ – KŘÍŽOVKA
Této soutěže se zúčastnily třídy 5.A, 8.A a 8.B.
Žáci z těchto tříd vyluštili křížovky, vyfotili tajenku – černou skládku a zaslali do soutěže. Lokalizace černé skládky – Velká Bystřice – polní cesta směrem na Bukovany, Velká Bystřice – polní cesta nad parkem. 

Za splnění tohoto úkolu bylo naší škole připsáno 200 bodů. DĚKUJEME !!!!!

(H. Londová)