EU peníze školám

EU peníze školám se týkají už i nás …

Patříme mezi základní školy, které obohatí svůj rozpočet o úctyhodnou částku 1 895 300 Kč. Od 1. dubna 2011 jsme se zapojili do projektu EU peníze školám. Cílem projektu je zlepšit materiální a vzdělávací podmínky ve škole, zejména v oblasti výuky cizích jazyků, informačně komunikačních technologií (ICT) a čtenářské a informační gramotnosti. Otevírá se nám tak cesta řízenou a koncepční formou modernizovat výuku v postupech, vybavení i výstupech, individualizovat přístup k žákům. To vše bude realizováno formou dalšího vzdělávání pedagogů a nově vytvořenými učebními materiály.
Už nyní se tedy žáci mohou těšit na nové učební pomůcky, interaktivní tabule a celkovou inovaci ve výuce. MŠMT naší škole schválilo uvolnění počátečních 60% financí, které v nejbližších dnech doputují na účet školy a realizace projektu může začít.

Odkaz na vytvořené výukové materiály: http://dum.mzs-vb.cz

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

29.11.2012 Výsledek výzvy k podání nabídek
13.11.2012 Výzva k podání nabídek – „Dodávka výpočetní techniky.
14.7.2011 Výsledek výzvy k podání nabídek
1.7.2011 Výzva k podání nabídek na zakázku „Dodání výpočetní techniky“
1.7.2011 Výsledek výzvy k podání nabídek.
30.6.2011 Oznámení o zrušení veřejné zakázky.
22.6.2011 Výzva k podání nabídek na zakázku „Dodávka výpočetní techniky“.

21.6.2011 Výzva k podání nabídek na zakázku „Dodávka interaktivních tabulí“.

eu_logo