Volby členů školské rady

Vážení rodiče žáků Masarykovy základní školy Velká Bystřice,

dne 13. 11. 2017 během třídních schůzek proběhnou volby do školské rady. Ve školské radě jsou vždy 4 zástupci žáků. Máte právo zvolit své zástupce do školské rady z jakýchkoliv ročníků. Pokud byste se sami chtěli stát kandidátem, prosím, nejpozději do 27. října se přihlaste, abychom mohli sestavit kandidátní listinu.

Funkční období jsou 3 roky.

Více o činnosti školské rady se dozvíte na webu školy www.mzs-vb.cz

Pokud chcete kandidovat, předejte své třídní učitelce nebo do kanceláře školy kontaktní informace:

Jméno a příjmení, příp. titul
kontaktní telefon a email
jméno žáka, jehož jste zákonným zástupcem, a do které třídy chodí

Komentáře jsou zakázány.